Tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna spaahotellid.ee (edaspidi Spaahotellid epood) omaniku SPA Tours OÜ (edaspidi SPA) vahel SPA e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad SPA e-pood vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Hind

2. Hind

2.1 Hinnale võib lisanduda kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.
2.2 Kõik veebipoes müüdavate teenuste ja toodete hinnad on eurodes.

Tellimuse esitamine

3. Tellimus esitamine

3.1  Tellimusi saab spaahotellid.ee veebilehel esitada külalisena.

3.2  Klient valib e-poest välja soovitud kinkekaardid ja /või teenused ja lisab ostukorvi.

3.3 Klient täidab Kassa vaates andmed ja sisestab enda emaili aadressi, kuhu saadetakse kliendile unikaalse numbriga kinkekaart või voucher.

3.4 Klient kinnitab ostukorvi ja tasub teenuste/toodete eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

3.5 Pärast teenuste/toodete eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile “Tagasi kaupmehe juurde”.

3.6 Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.

Maksetingimused

4. Teenuste ja toodete eest tasumine

4.1 Kliendi poolt e-poest ostetud teenuse/ toote eest tuleb tasuda kogu valitud teenuse maksumus. Tasu maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide teenusepakkuja poolt e-poe kaudu kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid.

4.2 E-poes määratud summa tasumine toimub ülekandega internetipanga vahendusel või Visa ja MasterCard deebet- ja krediitkaardimaksetena.

Panga ülekandega on võimalik maksta järgmistest pankadest: Swedbank, SEB, Nordea, LHV, Krediidipank ja Pocopay.

4.3 Vahetult pärast ülekande või kaardimakse sooritamist peab klient makse koheseks registreerimiseks klõpsama nuppu „tagasi kaupmehe juurde“.

4.4 Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

4.5 Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Tarnetingimused

5. Tarnetingimused

5.1 Pärast ülekande sooritamist saadetakse kliendile ostetud kinkekaart allalaetava voucherina e-postile.

Tellimuse tühistamine ja raha tagastamine

6. Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

6.1 Kinkekaardi ostmisel E-poest on tarbijal õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kinkekaardi kättesaamise päevast e-posti aadressile. Tehingust ei saa taganeda, kui kinkekaardil toodud unikaalset koodi on juba kasutatud.
6.2 E-poest elektrooniliste kinkekaartide ostu puhul kinkekaarti ei vahetata sularaha ega mõne muu teenuse kinkekaardi vastu.
6.3 E-poest elektrooniliste kinkekaartide ostu puhul tavahinnaga kinkekaardi kehtivus on 12 kuud, kui seda ei ole märgitud teisiti.

Konfidentsiaalsus ja isikuandmete töötlemine

7. Konfidentsiaalsus ja isikuandmete töötlemine

7.1. E-poes tellimuse tegemisel ja ostu sooritamisel esitatud isikuandmed ( sh nimi ja perekonnanimi, ettevõtte nimi, aadress, telefoninumber, e-maili aadress) on konfidentsiaalsed ja neid töödeldakse tellimuse jaoks ning kauba ostjale saatmiseks vastavalt isikuandmete seaduse nõuetele. SPA ei avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Kliendi nõusolekuta.

7.2. Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Vastutus ja vääramatu jõud

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1 SPA ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2 SPA ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida SPA ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Klubikaardiga liitumine

9. Klubikaardiga liitumise tingimused

9.1. Klubikliendi programmiga on võimalik liituda alates 12. eluaastast.
9.2. Klubikliendile kehtivad soodustused on personaalsed ja ei ole ette nähtud edasiandmiseks kolmandatele isikutele, v.a. juhul kui spaa poolt ei ole teatatud lisasoodustustest kaardi omanike kaaslastele või pereliikmetele.
9.3. Klubikliendi soodustused kehtivad tingimusel, et teenuse eest tasutakse teenuse osutaja juures, vahendajate kaudu tehtud tellimustele klubiliikme soodustused ei rakendu.
9.4. Topeltsoodustused ei kehti.
SPA ei vastuta liikmete isikliku vara, võimalike haigestumiste või õnnetuste eest, mis on põhjustatud liikme enda tegevusest või on ’force majore’.
9.5. SPA omab õigust kehtetuks tunnistada klubikliendi liikmelisus juhul kui:
9.5.1. klubiklient on andnud oma soodustused kasutamiseks kolmandatele isikutele;
9.5.2. klubiklient on esitanud ankeedis enda kohta mittetõest informatsiooni;
9.5.3. klubiklient on käitunud häirivalt teiste spaa klientide suhtes või on tahtlikult rikkunud või kahjustanud spaa inventari või sisustust.

Muu info

10. Muud tingimused

10.1. Kliendi ja SPA vahel seoses SPA e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest

11. Lõppsätted

Käesolevatele tellimistingimustele ning SPA ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Andmed

SPA Tours OÜ
Reg. nr.: 11693733
KMKR: EE101320728
MTR nr: KTO019401, KTO011507
Randvere tee 11, Viimsi 74001
Harju maakond, Eesti

A/a number: EE961010220110801011
SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X
Panga nimi: SEB

Telefon:+372 606 1000
E-mail: info@spatallinn.ee
Kodulehekülg: www.spatallinn.ee